Flaggning

Vid dödsfall och begravning hissas flaggan på "halv stång" vilket begrepp närmast hänför sig till fasadstänger där flaggan skall befinna sig mitt på stången. Vid flaggning på "halv stång" på fristående flaggstång skall flaggan vara hissad till 2/3 av stångens höjd. Flaggan skall först hissas i topp och omedelbart därefter halas ner till angiven höjd.

Då flaggan halas ner skall den först hissas i topp. 

Flaggning på "halv stång" sker i regel den dag dödsfallet inträffat eller dagen efter samt den dag då begravningen äger rum. Då begravningen är avslutad hissas flaggan i topp.

Om flaggning på "halv stång" råkar sammanfalla med allmän flaggdag, äger flaggning på "halv stång" företräde.

Är ni osäkra så kontakta oss.