Svenska kyrkans Ordning

Begravningsgudstjänsten är en allmän gudstjänst, vilket innebär att vem som helst får närvara.
Det finns dock en outtalad regel som innebär att man inte går till en begravningsgudstjänst om man inte hade en anknytning till den som ska begravas.

Ritualen ger utrymme för vissa variationer.
Samtidigt bör du ha förståelse för att det inte går att göra vilka ändringar som helst, eftersom du valt en begravning i Svenska kyrkan och därmed en fastställd gudstjänstordning.