Minneslund

Minneslunden är en anonym gravplats, dvs, att man får inte märka ut var gravsättningen har ägt rum. Hela minneslunden är gravplats. Anhöriga får inte närvara vid gravsättningen utan får ett besked av oss eller av församlingen.

Gravsättningen är definitiv och askan kan således inte under några omständigheter flyttas. Man kan inte i framtiden begära att få gravsätta ytterligare någon anförvant bredvid den nu gravsatta.

Allmän information

  • Minneslunden är en anonym gravplats
  • Nedgrävning av askan sker vid lämplig årstid
  • Förvaltningen vårdar minneslunden och svarar för all plantering inom denna
  • Blommor placeras på anvisad plats
  • Minneslunden är ett sista vilorum - respektera dess helgd

 

 

BRUNNBY MINNESLUND

FARHULTS MINNESLUND

 

 

 

 

HELSINGBORG KREMATORIE MINNESLUND

HÖGANÄS MINNESLUND

 

 

 

 

JONSTORPS MINNESLUND

NYA KYRKOGÅRDENS MINNESLUND

 

 

 

 

VIKENS MINNESLUND

VÄSBY MINNESLUND