Vad händer vid ett dödsfall?

När en anhörig avlider skall alltid en läkare kontaktas för att konstatera dödsfallet.

Sker dödsfaller på ett vårdboende eller på lasarettet sköter oftast personalen denna kontakt, skulle dödsfallet ske i bostaden måste ni själva kontakta läkaren. (ta kontakt med jourläkaren).

Har ni frågor om dödsfallet så fråga läkaren. (om tex. obduktion m.m)

När läkaren har varit där så har ni möjlighet att klä den avlidne i egna kläder och lägga med minnessaker som t.ex. foto, blommor eller ev. värdesaker som skall följa den avlidne till bårhus eller kapell.

Ta den tid som ni själva tycker att ni behöver.
Det är inte bråttom att hämta.