Vi finns till din hjälp dygnet runt.

start

  • Hur gör jag nu?

    Att stå vill­rådig in­för vad som ska ord­nas vid en närståen­des döds­fall är helt naturligt. Känn dig trygg i att vi hjälper er.

  • Begravning online

    Via vår on­line-tjänst kan du nu i lugn och ro sitta hemma och beställa en kom­plett be­gravn­ing till fast pris.

  • Vår juridiska hjälp

    I sam­band med döds­fall up­p­kom­mer ofta många frå­gor av ju­ridisk natur. Vi hjälper till att reda ut alla frågetecken.

 

TÄND ETT LJUS

Här kan du se dödsannonser som publicerats vid begravningar vi har arrangerat och komma till minnesrummet där alla kan hedra och minnas den som avlidit med ett tänt ljus

Dödsannonser >>

ATT DELA SORGEN

Anhöriga och nära vänner är självskrivna på begravningen. Men man har oftast rätt att delta även om man inte tillhör de allra närmaste.

Dela sorgen >>

ANMÄLAN TILL MINNESSTUND

Om en gemensam minnesstund i samband med begravningen kommer att hållas, är det här du enklast anmäler ditt/ ert deltagande

Minnesstund >>

AUKTORISERADE

Det innebär hårda krav på etik, moral och utbildning, vilket ger dig en extra trygghet i att du får rätt hjälp i en svår situation

Auktorisation >>