Att gå på begravning

Vid ett dödsfall blir många berörda, inte bara de som står allra närmast, utan även du som kanske är vän, arbetskamrat, släkting, granne eller vårdpersonal. Det är för de allra flesta en ovan situation och det finns ofta en del frågor om hur man skall bete sig. Vi har på den här sidan samlat lite information som kan vara till hjälp i en sådan situation.

Det finns även en skrift på ca 35 sidor som Du kostnadsfritt kan hämta hos oss. Längst ned på sidan kan Du även läsa den på skärmen eller ladda hem den.

När ni skall gå på begravning se till att ni kommer i god tid innan begravningsgudstjänsten börjar. Begravningsbyråns representant är på plats 1 timme innan och finns till för att besvara era frågor. För att ni skall veta så mycket som möjligt innan ni går på begravningen finns det information nedan om hur ni kan gå till väga.

Skulle ni ha några frågor eller det är något ni saknar så hör av er till oss.

När någon dör

När någon dör påverkar det inte bara de allra närmste, utan också Dig som har en relation till den avlidne eller den avlidnes familj.

Det kan vara i egenskap av vän, arbetskamrat, granne eller vårdpersonal. Kunskaperna hjälper oss hantera en av de händelser i livet som vi varken kan eller ska tränga undan.

När Du är i den situationen uppstår förmodligen en rad frågor som rör såväl sorg som kontakten med de anhöriga och själva begravningen.

Flaggning

Vid dödsfall och begravning hissas flaggan på ”halv stång” vilket begrepp närmast hänför sig till fasadstänger där flaggan skall befinna sig mitt på stången. Vid flaggning på ”halv stång” på fristående flaggstång skall flaggan vara hissad till 2/3 av stångens höjd. Flaggan skall först hissas i topp och omedelbart därefter halas ner till angiven höjd.

Då flaggan halas ner skall den först hissas i topp. 

Flaggning på ”halv stång” sker i regel den dag dödsfallet inträffat eller dagen efter samt den dag då begravningen äger rum. Då begravningen är avslutad hissas flaggan i topp.

Om flaggning på ”halv stång” råkar sammanfalla med allmän flaggdag, äger flaggning på ”halv stång” företräde.

Är ni osäkra så kontakta oss.

Kontakten med anhöriga

Efter ett dödsfall blir det ofta ett tomrum kring de anhöriga. Släkt och vänner drar sig ofta för att höra av sig. För det mesta är det därför bra att höra av sig så snart som möjligt efter dödsfallet. Det blir ofta svårare ju längre tiden går. När vardagen börjar göra sig påmind, blir tystheten som mest påtaglig och behovet av vänner stort. Vad man ofta funderar över är vad man skall säga. Det brukar ofta gå bra om man frågar hur det är och hur de mår. De anhöriga har ofta ett stort behov av att prata men man får respektera om de inte orkar i vissa perioder.

Vilken slips?

Vilken slips skall man ha? Det är en av de vanligaste frågor vi brukar få . Valet av slips är inte jätteviktig för det finns inget som är fel. Brukligt är dock att närmst anhöriga har vit slips (även vissa släktingar kan ha vit slips).

Övriga gäster har svart eller mörk slips. Man bör undvika väldigt färgglada slipsar om det inte är en företags eller föreningsfärgad slips.

Skulle ni vara osäkra så hör av er till oss.

Klädsel

TRADITIONELL KLÄDSEL

Traditionell klädsel innebär för herrar, mörk kostym och vit skjorta. Med mörkkostym behöver det inte vara svart utan det går bra med grå eller mörkblå. Samma färger gäller för damer

LJUS KLÄDSEL

Står det ljus klädsel i dödsannonsen innebär det att anhöriga inte vill att man har den traditionella klädslen utan ljusare färger. För männen gäller ljus byxor och vit skjorta. Samma färger gäller för damer

VALFRI KLÄDSEL

Valfri klädsel är just vad det står. Anhöriga har inga speciella önskemål om klädsel. Man tar på sig det man själv tycker passar. Det finns inget som är fel.

Vad kan du säga och göra

Det är smärtsamt att förlora en anhörig. Som utomstående känner mig sig ofta otillräcklig. Det är svårt att veta vad man ska säga och göra. Men det behöver inte vara så komplicerat.

Det viktigaste är att du hör av dig och att du ger den sörjande lite av din tid. En del sörjande har stort behov av att prata och berätta, kanske till och med att älta det som har hänt. Andra sitter bara tysta. Hur som helst så betyder det mycket att du finns där. Det är din närvaro som är viktig.

Erbjud gärna praktisk hjälp.