Gravsättning

Gravsättning kan ske på olika sätt beroende på vad man väljer.

Väljer man jordbegravning sker oftast gravsättningen samma dag som begravningen.

Väljer man gravplats, minneslund eller att spridas sker detta en tid efter begravningen.

Minneslund

Minneslunden är en anonym gravplats, dvs, att man får inte märka ut var gravsättningen har ägt rum. Hela minneslunden är gravplats. Anhöriga får inte närvara vid gravsättningen utan får ett besked av oss eller av församlingen.

Gravsättningen är definitiv och askan kan således inte under några omständigheter flyttas. Man kan inte i framtiden begära att få gravsätta ytterligare någon anförvant bredvid den nu gravsatta.

Allmän information

  • Minneslunden är en anonym gravplats
  • Nedgrävning av askan sker vid lämplig årstid
  • Förvaltningen vårdar minneslunden och svarar för all plantering inom denna
  • Blommor placeras på anvisad plats
  • Minneslunden är ett sista vilorum – respektera dess helgd

Gravplats

Gravplatsen blir ett eget ställe man kan gå till och sätta en blomma eller tända ett ljus.

Det finns dock olika alternativ på gravplats beroende om man har har en jordbegravningen eller en kremationsbegravning. Nedan finns några alternativ

För mer information kontakta oss.

JORDBEGRAVNING

Har man en jordbegravningsgudstjänst sker gravsättningen oftast i samband med begravningen. Antingen följer man kistan till graven under akten och gravsätter och då tar man avsked vid graven. Tar man avsked i kyrkan gravsätts kistan efter akten utan anhöriga och vänner.

Det man skall tänka på när man ser ut gravplats för jordbegravning är att graven är stor nog för framtida dödsfall som skall gravsättas på samma plats

GRAVPLATS

Gravplats vid kremationsgudstjänst behöver inte vara lika stor som en gravplats anpassad för jordbegravning. Man kan ha en liten rabatt som man plantera blommor och små buskar i.
Vid gravsättning måste man ha en urna.
Gravsättning sker normalt ca 2 – 4 veckor efter kremationen. Man har dock 1 år på sig att gravsätta urnan och för att bestämma tid för gravsättning kontaktar ni kyrkogårdens vaktmästare eller oss.

URNLUND

Urnlunden är ett alternativ till både minneslund och gravplats. Urnlunden är en liten gravplats som nästan är underhållsfri, antingen sår man gräs eller lägger singel. Man kan dock ha en liten rabatt så att man kan sätta blommor om man vill, men man behöver inta ha någon rabatt. Man får sätta en gravsten och pryda med minnessaker. Gravsättning sker normalt ca 2 – 4 veckor efter kremationen. Man har dock 1 år på sig att gravsätta urnan och för att bestämma tid för gravsättning kontaktar ni kyrkogårdens vaktmästare eller oss.

Det man skall tänka på när man väljer urnlunden är att den endast är till för urnor.

Spridning av aska

Att spridas för vinden är ett talesätt för gravsättning utanför en kyrkogård. Man kan sprida stoftet var som helst men man måste ansöka om detta hos Länsstyrelsen. Vi på hjälper er med detta.

Sker spridningen i havet måste detta ske på allmänt vatten och man får ej märka ut var gravsättningen har ägt rum.

Sker spridningen över land måste man visa exakt var spridningen skall ske och har markägarens godkännande. Man får inte märka ut var spridningen har skett.

Vi har stor erfarenhet av detta så kontakta oss om det är något ni undrar över