Testamente

Det finns många skäl till att upprätta ett testamente beroende bland annat på vilken familjesituation man befinner sig i. De vanligaste anledningarna till att ett testamente upprättas är att man vill:

  • Testamentera tillgångar till sin make eller sambo för attskydda dennes intressen.
  • Testamentera tillgångar till en fond.
  • Göra sina barns arv till enskild egendom.

Oavsett vilket eller vilka skäl som finns för att skriva testamente bör privatpersoner söka professionell hjälp. Det uppstår alldeles för ofta situationer där felaktigt skrivna testamenten ej får avsett utfall på grund av att man ej känt till de lagregler som påverkar arvet. Dessutom bör testamentet vara utformat så att tolkningsproblem ej uppstår.
Testamente är den enda handlingen med lagstiftat krav på bevittning. De bevisar vilken vikt lagstiftaren har satt på att handlingen.