Skrifter

För att ge lite vägledning inför planeringen av en begravning, och vad som sker efteråt, har vi tagit fram ett överskådligt informationsmaterial. Du kan antingen ladda ner det material du önskar som PDF:er här nedan eller komma in och hämta hos oss på begravningsbyrån.

Studera vårt överskådliga material i lugn och ro innan du bestämmer dig för vad du vill. Du får också låna vårt material för egna studier hemma. Det är många som utnyttjar den möjligheten.

Det här är de broschyrer och skrifter som just nu är aktuella: