Policy

1. SBF AUKTORISERAD BEGRAVNINGSBYRÅ

På våra begravningsbyråer har vi underställt oss höga krav på kompetens och etik. Det kanske viktigaste kravet handlar om respekt. Respekt för den döde och för de efterlevande.

Våra begravningsbyråer är en begravningsbyrå för alla. Oavsett vilka krav man ställer. Oavsett vilken begravning man vill ordna. Oavsett omfattningen och innehållet i begravningen. Oavsett vilken prisnivå man tänkt sig. Oavsett om man bara vill köpa kistan, eller om man vill ha hjälp med allt.

Varje människa är unik. Vår målsättning är därför att utforma ett så personligt avsked som möjligt. Tillsammans med våra erfarenheter och kunniga rådgivare skräddarsys varje begravning för att uppfylla denna policy. Genom vårt oberoende försäkrar vi oss om att kundens behov går i första hand.

Man får genom oss också ta del av andras erfarenheter. Man får möjlighet att i lugn och ro studera alla olika alternativ man har att välja emellan, innan man slutligen bestämmer sig. Vi har tydliga pris- och produktbeskrivningar och man får alltid en prisuppgift med alla kostnader och detaljer specificerade. Liksom ett professionellt informationsmaterial. På så sätt kan man själv avgöra om det är något man vid närmare eftertanke skulle vilja ändra på. Vår prismodell är en trygghet för dödsboet eftersom man endast betalar för den tid vi ägnar dödsboet och begravningsarrangemangen. Alla utlägg vi gör för dödsboets räkning debiterar vi utan påslag.

Våra begravningsbyråer är en begravningsbyrå som det alltid är lätt att nå. Vi ligger bra till både om man färdas kommunalt eller med egen bil. Och om det passar familjen bättre kommer vi hem till dem i stället. Våra begravningsbyråer är dessutom en auktoriserad begravningsbyrå med allt vad det innebär i fråga om kunskapskrav och konsumenttrygghet. Vill du veta mer hur vi arbetar i detalj läser Du bara vidare

2. HUR OCH NÄR MAN NÅR OSS

Våra Begravningsbyråer har reglerade öppettider, men vi kan tillmötesgå alla önskemål om tid för vårt sammanträffande. Även om man vill träffa oss kvällstid eller på en helg. Vi vet hur viktigt det är att samla alla i familjen när man skall ordna en anförvants begravning. Om familjen så önskar gör vi gärna hembesök. Har man frågor kan man dessutom nå oss dygnet runt tack vare vår väl fungerande jourtelefon.

3. VILKET MATERIAL VI VISAR DIG

Åskådningsmaterialet på vår begravningsbyrå är särkilt framtaget för att man skall få en god översikt över vilka alternativ som finns att välja emellan. Vi har ett brett sortiment av produkter och tjänster. Vi berättar gärna om vilka olika former av begravningsceremonier, minnesstunder och gravsättning som finns.

Vi visar goda exempel på hur begravningar kan arrangeras, både billigt och mer påkostat. Vi visar hur andra har gjort och vad man kan välja emellan. Vi har informationsmaterial om exempelvis:

  • Transportalternativ ~ Kistor
  • Blomsterarrangemang ~ Döds och tackannonser
  • Vad den döde kan kläs i ~ Sång och musikalternativ på CD
  • Olika lokalalternativ för ceremonin ~ Lokaler för minnesstunden
  • Menyer för minnesstund ~ Präster, solister, organister, bärarlag m.m
  • Begravningsalternativ ~ Extra dekorationer utanför och i kyrkan
  • Förmedling av Bouppteckningar, arvsskiften ~ Skrifter
  • Informationsskrift om kyrkor / kapell ~ Diverse begravningshjälp
4. VAD FÅR MAN MED SIG HEM

När man lämnat oss efter det första besöket, får man med sig ett informativt material. En tydlig dokumentation och en prisuppgift skickas till hemmet för att hemma kunna gå igenom allt som vi har kommit överens om och även det som återstår att bestämma. Därutöver har man goda möjligheter att ändra sig fram till begravningen om man kommer på andra tankar efter besöket.

Man får också med sig några värdefulla skrifter som repeterar vad vi gått igenom och dessutom pedagogiskt berättar om det vi inte hunnit gå igenom ännu. Det är mycket som skall ordnas i samband med ett dödsfall och vår ambition är att informera om allt. En hel del vill man säkert sköta själv, men det man vill ha hjälp med, ordnar vi för dödsboets räkning. Om man vill får man också låna hem vårt överskådliga studiematerial med bilder och idéer. Vi har musik på CD som man kan lyssna på och välja bland. Vårt lilla men värdefulla bibliotek med litteratur för den som sörjer, står också till förfogande

5. HUR VI TAR BETALT

Man betalar för det man beställer. Varken mer eller mindre. Vi tar betalt för den tid ägnar åt dödsboet, den döde och begravningen. Alla utlägg vi gör för dödsboets räkning debiterar vi utan påslag. Det gäller församlingens eventuella kostnader, kostnader för minnesstunden, bärarlag, solister, dödsannonser och så vidare. Alla priser är inklusive moms och avgifter. Vi tycker att vår prisinformation är föredömlig och att vår prismodell är en trygghet för dödsboet.

Det går också bra att hämta vår prislista eller våra färdiga begravningsalternativ i förväg om man vill. Där finns prisexempel på olika begravningar, i alla prisläge.

Vi söker efter de eventuella försäkringsbelopp man har rätt till, till och med på försäkringar som de efterlevande inte visste fanns. Om det saknas pengar i dödsboet, hjälper vi till att förmedla kontakten med kommunen för att ansökan om bidrag till begravningskostnaderna.

6. HUR VI SKÖTER BÅRHÄMTNINGEN

När någon dör exempelvis i sin bostad eller på en vårdinrättning där bårhus saknas, kan det bli aktuellt med en bårhämtning. Vi vet att de flesta vill att bårhämtningen skall ske med stor respekt för den avlidne. Det har vi tagit fasta på vilket innebär att vi klär oss och uppträder därefter samt använder representativa begravningsbilar. För oss är det en hederssak att den avlidne läggs i ett vitt lakan och får en kudde under huvudet.

7. HUR VI SKÖTER OMHÄNDERTAGANDET AV DEN AVLIDNE

Att ta hand om den avlidne kan gå till på många olika sätt. Men precis som vid bårhämtningen månar vi om respekten för den döde liksom om hänsynen till de efterlevande. Det innebär att vår ambition är att den döde görs i ordning i sin kista så snart som möjligt efter dödsfallet och förs till bisättningslokalen. Vi tror att de flesta vill ha det så istället för att den döde ligger kvar på bårhuset.

När vi lägger den döde i kistan är vi alltid två personer som hjälper till. Vid påklädningen lägger vi särskilt stor vikt vid att visa den avlidne respekt. Vi gör omsorgsfullt i ordning den avlidne i enlighet med familjens önskemål. Har man egna önskemål om den dödes klädsel infriar vi dessa. Likaså om det är någon annan personlig sak som man vill skall följa den döde.

8. HUR VI SKÖTER BISÄTTNINGEN

Bisättningen är den del av begravningen som innebär att den döde i sin kista förs till den lokal där begravningsceremonin skall ske. Oftast handlar det om en transport från sjukhusets bårhus till kyrkans eller kapellens bisättningslokal. Vår ambition är att bisättningen skall ske direkt samband med kistläggningen.

Har man möjlighet att vara med vid bisättningen tror vi inte att man ångrar sig. Vi kan åka i procession till kyrkan eller kapellet. Många vill att vi kör förbi den dödes bostad eller annan plats som betytt mycket för den döde. Kistan hjälper vi till att bära om anhöriga inte vill ordna detta själva.

Har man inte möjlighet att följa med vid bisättningen tillgodoser vi ändå önskemålen om eventuell färdväg, bisättningsbukett eller annan dekoration på kistan eller om man vill att vi skall lägga ner något i kistan.

Vi är noga med etiketten. Åker vi procession. är bilens gardiner öppna för insyn men om vi inte har något följe med, är gardinerna fördragna om de efterlevande inte har andra önskemål

9. HUR VI HJÄLPER TILL MED ETT PERSONLIGT AVSKED

Med personligt avsked menar vi den stund då man får tillfälle att ta farväl av den döde i kistan. Det sker vanligen några dagar för begravningen. Vi har då gjort i ordning den döde på det sätt vi kommit överens om.

Vi vet att många kan känna oro inför att se den döde och att några har så obehagliga minnen från tidigare upplevelser. Vi är därför angelägna om att alla närstående är väl förbereda på den här stunden. Det gäller inte minst barnen. Vår erfarenhet har lärt oss att förberedelserna är avgörande för om det personliga avskedet skall bli bra och värd att minnas med tillfredsställelse.

Vi lägger stor vikt vid att det personliga avskedet ske i angenäm miljö och de närmaste får möjlighet att vara för sig själva med den döde så länge man vill. Vi hjälper också till att arrangera med eventuell diktläsning, musik eller annat som man känner skulle vara värdefullt. Liksom om man vill att prästen skall vara med. Vi delar med oss av all vår kunskap och erfarenhet, men det är de efterlevande som slutligen avgör.

10. HUR VI ORDNAR BEGRAVNINGSCEREMONIN

Visst är det skillnad på olika begravningsceremonier. På vår begravningsbyrå strävar vi efter att just den begravning som man arrangerar blir så bra som möjligt. Att familjen och övrig närstående skall känna sig nöjda och trygga men att också övriga begravningsgäster får en upplevelse värd att minnas.

För att uppnå en bra begravning kräva att många detaljer förbereds på rätt sätt. Vi har stora resurser att ordna allt det extra som behövs. Om man vill gör vi de anhöriga sällskap till kyrka eller ceremonilokalen för en genomgång av placering av gästerna, behov av extra dekorationer, hur och när man går in i lokalen osv. Allt för att man skall känna sig trygg på begravningsdagen. På samma sätt gör vi, om man vill, sällskap till graven för att familjen skall vara bättre förberedd eller kanske för att diskutera textkomplettering på gravstenen.

Vår erfarenhet är att de allra flesta vill ha ett bildminne kvar efteråt. Vi kan hjälpa till med fotografering av arrangemanget. Ett minnesalbum får man också där hela begravningen med ceremoniprogram och namn på medverkande präst, organist osv finns med. Liksom en förteckning över de som hedrat den döde med blommor eller minnesgåvor. Vi har alltid färgfoto i våra minnesböcker. Ett minne som vi vet att man kommer att få glädje av lång tid efteråt.

11. HUR VI TAR HAND OM ALLT PÅ BEGRAVNINGSDAGEN

På begravningsdagen vet vi att de allra flesta känner sig osäkra på vad so skall ske och hur man skall göra. Det gäller både de närmaste och övriga begravningsgäster. Då kan det vara bra att veta att vi alltid finns på plats i god tid före begravningen. Vi ser till att kistan kommer på plats, liksom alla dekorationer, program och extra ljus m.m. Vår målsättning är att allt är klart en halvtimme före utsatt tid.

När gästerna anländer tar vi väl hand om dem. Vi anvisar var var och en skall sitta och berättar för dem vad som kommer att ske, hur det är tänkt med minnestal, minnesstund och gravsättning m.m. När det är dags hjälper vi till och anvisar hur avskedet är planerat, hur vi skall gå fram till kistan och hur vi skall lämna kyrkan eller kapellet. Vi eftersträvar att familjen skall känna sig stolt över att man valt vår begravningsbyrå.

Efter begravningen hjälper vi gästerna att ta sig till minnesstunden om en sådan är planerad. Vi ser till att blommorna läggs ut på graven eller i kransgården. Eventuella band och kort tar vi hand om till gravsättningen om vi kommits överens om det.

12. HUR VI ORDNAR EN MINNESVÄRD MINNESTUND

Även en minnestund kan ordnas på olika sätt. Vi tycker att det är viktigt att minnesstunden planeras ordentligt i detalj. Vad skall man bjuda på, hur många skall duka, hur man skall placera gästerna, om det behövs sångtexter, kanske förbereda tal eller diktläsning. Eller musik som den döde tyckte om, eller ett minnesbord med fotoalbum eller annat. Ju bättre förberedelser, ju mer minnesvärd blir minnesstunden. Vår begravningsbyrå kan ge många god räd som vi vet att man får glädje av.

13. HUR VI HJÄLPER TILL MED GRAVSÄTTNINGEN

Om man valt jordbegravning sker gravsättningen oftast direkt i anslutning till ceremonin. Är det långt mellan kyrka/kapellet och graven så ordnar vi en procession med katafalkvagn eller begravningsbil. Många vill då bära kistan själva med hjälp av släkt och vänner. Vi hjälper i så fall till genom att ge goda råd till bärarna innan begravningen börjar. Saknas bärare ordnar vi professionella bärare. Det är en självklarhet för oss att ansvara för att även gravsättningen sker värdigt. Om man valt kremationsbegravning följer gravsättningen av urnan en tid därefter. Begravningsbyrån hjälper till med gravsättning av urnan om så önskas.

14. HUR VI ORDNAR EN GRAVSTEN PÅ GRAVEN

Att resa en gravvård på graven är ett viktigt beslut. Gravvården skall ju stå där som ett minnesmärke, kanske för all framtid. Därför är det klokt att fråga vår samarbetspartner till råds innan man slutligen bestämmer sig. De har ett brett sortiment gravvårdar, både i sten och i andra material. De kan följa med ut på kyrkogården för att visa olika stenar och vilka alternativ man har. Vi på begravningsbyrå skall kunna vara behjälpliga med valet av sten och vägleda och ge information om vilka möjligheter man har för att sätta en personlig prägel på gravvården. På samma sätt som med begravningen skall anhöriga få en skiss och ett prisförslag på stenen innan man bestämmer sig slutgiltigt. Det innebär att man har den tid som man behöver för att konstatera om man har valt rätt eller inte.

15. HUR VI HJÄLPER TILL MED BOUPPTECKNING OCH ARVSKIFTE M.M

Vid ett dödsfall måste en bouppteckning upprättas. Undantaget är om den avlidnes tillgångar inte överstiger begravningskostnaderna och bouppteckningskostnaderna. Då kan det räcka med en dödsboanmälan som kommunen gör. Även om boet är till synes enkelt kan det vara dyrköpt erfarenhet att inte anlita den expertis som vi på vår begravningsbyrå har tillgång till när det gäller bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte. Vi skall tillsvidare rekommendera Maria Tufvesson Advokatbyrå AB vid juridiska tjänster.

16. VAD VI KAN HJÄLPA TILL MED EFTER BEGRAVNINGEN.

Många känner en stor tomhet efter begravningen. Om så önskas förmedlar vi kontakter med föreningar, sorgegrupper, diakoniverksamhet m.m. Vi har också ett omtyckt referensbibliotek med litteratur skriven för den som mist någon. Vi tar alltid kontakt med anhöriga efter begravningen som del av vår personliga kontakt före och efter begravningen.

Praktiska detaljer som att hjälpa till med tackkort och utformningen av dem ingår också i våra åtaganden. Liksom att hjälpa till med att spar minnen som fotografier och levnadsbeskrivningar på Internet.

17. VILKEN UTBILDNING OCH VILKA REFERENSER HAR VI

På våra begravningsbyråer har vi en mycket god branschutbildning. Alla är utbildade begravningsrådgivare och har genom gått kursen ” Omtanke i minsta detalj ” vilket innebär att man dels genomgått en utbildning i regi av Sveriges Begravningsbyråers Förbund ( SBF ) samt dessutom kontinuerlig fortbildning.

Eftersom våra begravningsbyråer också är auktoriserade av SBF kan man alltså lita på att man är i trygga händer.

18. VILKA UNDERLEVERANTÖRER REKOMMENDERAR VI

Vi är noga med vilka samarbetspartners vi rekommenderar. Vi arbetar endast med dem som, precis som vi, har god kunskap och gedigen erfarenhet inom sitt område. Det gäller blomsterhandlare, förtäringsställen, cateringfirmor, sång- och musiksolister, bärarlag, tryckerier m.fl. Har man ändå egna önskemål, tar vi förstås hänsyn till dem i första hand.

Många uppskattar att få alla begravningskostnader på en faktura. Därför garanterar vi inte bara våra underleverantörers arbete utan tar också ansvar för kontroll och betalning av deras fakturor. Det tar vi inget extra för eftersom det ligger i vårt intresse att kontinuerligt kontrollera dem vi rekommenderar.

19. VILKA GARANTIER LÄMNAR VI

Vi är givetvis inte helt felfria, men vår ambition är att det inte skall finnas någon anledning till missnöje med oss. Det kan vi lova med hjälp av många andras vitsordade erfarenheter av oss. Att vi vill leva upp till våra höga ambitioner visar alla lovord.

Genom auktorisationen ställs många och höga krav på oss. Från omgivningen är också mångas blickar riktade på oss. Vi arbetar under tystnadsplikt. Om något ändå skulle gå snett är vi underställda branschens reklamationsnämnd vars utslag drabbar oss mycket hårdare än vad Allmänna reklamationsnämndens gör. Kunden garanteras dessutom alltid ekonomisk ersättning genom en särskild garantifond som förvaltas av SBF, i de fall byrån inte skulle hörsamma någon av reklamationsnämnders utslag.