Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar. Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan makarna bestämma att egendom som annars skulle bli giftorättsgods vid en bodelning istället ska vara enskild egendom till en av de två makarna.

Detta kan gälla egendom som makarna eller någon av makarna äger idag, såväl som egenom som anskaffas i framtiden.

Äktenskapsförord måste registreras vid tingsrätten för att vara giltigt.

Det är viktigt att tänka på alla de konsekvenser som olika formuleringar av ett äktenskapsförord för med sig. Detta för att en framtida bodelning verkligen ska få de konsekvenser som avsetts.

Vi rekommenderar även att man ser över sitt äktenskapsförord med jämna mellanrum då förändringar (exempelvis byte av bolagsform för ett företag som ena maken äger) kan medföra stora förändringar i hur egendomen i framtiden delas upp.