Kort eller band

Kransar och buketter förses med ett kort eller ett band i färg som harmoniserar med blommorna. Man kan också ha en rosett tillsammans med ett kort.

Närmast anhöriga brukar oftast ha band i sina kransar eller buketter. Färgen på banden för anhöriga är vanligast vita med guldtext. Även vänner eller företag/förening kan använda sig av ett band. Företag och föreningar brukar använda sig av firma eller föreningsfärgerna.
Kort kan alla ha, även anhöriga. Eftersom band kostar lite mer är det många som använder sig av ett kort. Är man inte nära den avlidne så brukar man använda sig av ett kort.

Vad skall man skriva?

Kransar, buketter, ibland även kistdekorationer, förses med ett kort eller ett band i en färg som harmoniserar med blommorna.

Anhöriga har vanligast vita band. Ofta skriver man en hälsning på det ena bandet och namnen på de som skänkt blommorna på det andra.

Nedan finns förslag på vad man kan skriva men det bästa är alltid att man skriver något personligt, ett minne som man har eller något man har upplevt tillsammans.

 • En sista hälsning
 • Vår sista hälsning
 • Ett sista farväl
 • Vårt sista farväl
 • Ett sista tack och farväl
 • Vi tänker på Dig
 • Vila i frid
 • Frid över Ditt minne
 • Tack för allt
 • Tack för allt Du givit
 • Tack för alla ljusa stunder
 • Ditt minne lever
 • Du finns i mitt/vårt hjärta
 • Vi möts igen
 • Älskad – Saknad
 • I ljust minne bevarad
 • Tack för god vänskap
 • Du var mitt allt
 • Varför?
 • Tack för all kärlek och omsorg
 • Jag glömmer Dig aldrig
 • Vi ses i Nangiala