Föreläsningar

Information är alltid bra. Det under lättar för Er som anhöriga eller Dig som arbetar inom vården. Att kunna förbereda er själva som anhöriga eller personal samt att kunna vara till hjälp och stöd för de som behöver det Vi på E. Karlbergs Begravningsbyrå erbjuder er som personal på vårdboende eller på lasarettet kostnadsfri information.

Vi träffas antingen hos er eller oss.
Det informationsmaterial som vi har med oss får ni naturligtvis behålla

Allt är kostnadsfritt.

FÖR DIG SOM ARBETAR MED BARN

Var är min farfar nu ? Barn är ofta ärliga i sina frågor och det ställer höga krav på dig som arbetar med barn och ungdomar att kunna svara på. Information för både föräldrar och barn är viktigt. Att kunna ge rätt information när det som bäst behövs. Vi hjälper dig att kunna få den information som du behöver.

FÖR DIG SOM ARBETAR INOM VÅRDEN

Vid ett dödsfall kommer många frågor fram hos anhöriga. Vad skall vi göra nu ?, Vad händer nu ? Du som arbetar inom vården / hemtjänsten bör veta vilka krav det ställs på dig vid ett dödsfall. Det viktigaste är att ge anhöriga den tid de behöver och att ni finns behjälpliga vid frågor och lite av det praktiska. Vi hjälper dig att hitta svaren på många frågor så kontakta oss för vidare information.

VARFÖR GÖR VI DETTA?

Vid ett dödsfall är information viktigt. Anhörig behöver tid och alternativ för vad som skall göras. Förberedda anhöriga har oftast lättare att ta de beslut som behövs vid ett dödsfall. Har ni inom vården/hemtjänsten eller er som arbetar med barn berättat vad som händer och hur det går till kan anhöriga koncentrera sig på planeringen av begravningen. Alla föreläsningar vi har är kostnadsfria och vi använder material som ni får behålla.