Annonser

En dödsannons uppgift är inte enbart att informera om dödsfallet, utan också att tala om var och när begravningen äger rum, eller om den sker inom familjen. Annonsen brukar innehålla namnen på de närmast sörjande, ibland även en psalm, dikt eller liknande samt en symbol av något slag. Symbolen kan vara ett kors likaväl som något som speglar den avlidnes intresse eller yrke.

I annonsen kan det också finnas med en inbjudan till minnesstund samt, om man så önskar, kan man ange något välgörande ändamål som släkt och vänner kan ge bidrag till.

Annonsen är också ett sätt för de anhöriga att ge uttryck för sin sorg och saknad. Varje annons är personligt utformad efter den avlidnes eller anhörigas önskemål.

Förbered en annons

När sätter man in annonsen?

Det finns olika altenativ när man väljer att sätta in dödsannonsen Väljer man att sätta in annonsen innan begravningen kan man skriva när begravningen skall vara och om det skall var en minnesstund efter. Det blir vanligare att man då har en anmälan om deltagande för att vara säkrare på hur många gäster som kommer. Man kan även skriva att begravningen skall äga rum inom familjen eller i stillhet.

Väljer man att sätta in annonsen efter begravningen skriver man vanligtvis att begravningsgudstjänsten har ägt rum.

Symboler

Symbolen speglar ett intresse som den döde har haft. Förr var det vanligast med kors, duva eller ros men i dagens samhälle har det blivit vanligare med andra symboler.

Vissa symboler har en symbolik som speglar valet.

Nedan har vi samlat liter förslag på symboler som man kan använda i Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes Tindning och Landskorona Posten.

se symboler >>

Verser

Många vill i dödsannonsen ge uttryck för sina känslor inför den förlust man drabbats av, men saknar kanske själv förmågan ett uttrycka sig. Men i det stora förråd av redan formulerade uttryck finns det ofta sådana som kan kännas sanna och riktiga även för det enskilda fallet.

Via länken nedan kan du förbereda en dödsannons och se förslag på olika verser. Det är god sed att ange författarnamnet i annonsen, dels av artighet mot upphovsmannen men också som en upplysning åt läsaren. Om man skriver själv är det bra att tänka på att annonsen blir läst av många människor – och att man visar hänsyn mot övrig släktskap och familjeförhållanden.

Förbered en annons >>

Anmälan om deltagande

En dödsannons uppgift är inte enbart att informera om dödsfallet, utan också att tala om var och när begravningen äger rum, eller om den sker inom familjen. Annonsen brukar innehålla namnen på de närmast sörjande, ibland även en psalm, dikt eller liknande samt en symbol av något slag. Symbolen kan vara ett kors likaväl som något som speglar den avlidnes intresse eller yrke.

I annonsen kan det också finnas med en inbjudan till minnesstund samt, om man så önskar, kan man ange något välgörande ändamål som släkt och vänner kan ge bidrag till.

Annonsen är också ett sätt för de anhöriga att ge uttryck för sin sorg och saknad. Varje annons är personligt utformad efter den avlidnes eller anhörigas önskemål.

Tackannons

Tackannons är der vanligaste sättet att tacka efter en begravning.

VAD SKALL MAN TACKA FÖR ?

Vanligtvis tackar man för deltagande , blommor, ev minnesgåvor, telefonsamtal till hemmet m.m. Man tackar för det man vill tacka för. Vill man tacka någon speciellt bör man använda sig av tackkort.

NÄR SKALL MAN SÄTTA IN EN TACKANNONS?

Det vanligaste är att man sätter in tackannonsen ca 1 – 2 veckor efter begravningen. Normalt är att man använder sig av de tidningar som man hade dödsannonsen i.

Är du osäker på hur du skall gå till väga så hör av dig till oss