Anmälan till minnesstund

Efter begravningsgudstjänsten inbjuder ibland anhöriga till en minnesstund i församlingshemmet eller någon annan lokal. Står det ” Anmälan om deltagande till Karlbergs Begravningsbyrå ” skall man ringa till oss och uppge sitt namn och hur många som kommer.
När man gör detta finns det möjlighet att meddela om man är allergisk mot något, så ordnar vi något som ni kan äta.

Det är alltid bra att ringa även om ni inte följer med på minnesstunden, eftersom vi räknar antalet begravningsgäster och meddelar till ansvarig för minnesstunden.

Var vänlig och kontakta oss på 042-34 00 89 om ni vill anmäla några allergier.