Bouppteckning

Den kanske viktigaste handlingen vid ett dödsfall är bouppteckningen.

I den fastställs vilka som är arvtagare och hur egendomsförhållandena ser ut. Bouppteckningen ligger till grund för bodelning samt arvskifte och är därför civilrättsligt en mycket viktig handling. På grund av detta finns ett omfattande regelverk angående t ex arvsordningen, kallelseförfaranden, delgivning av testamenten och värdering av tillgångar. För att upprätta en bouppteckning måste man därför ha gedigen kunskap.

I samband med upprättande av bouppteckning gör vi alltid utförliga utredningar om försäkringar, släktförhållanden samt tillgångar och skulder.