Begravningen

Visst är det skillnad på olika begravningsceremonier. På E. Karlbergs Begravningsbyrå strävar vi efter att just den begravning som du arrangerar blir så bra som möjligt. Att du och övriga närstående känner er nöjda och trygga men att också övriga begravningsgäster får en fin upplevelse att minnas.

För att uppnå en bra begravning krävs att många detaljer förbereds på rätt sätt. Vi har stora resurser att ordna allt det extra som behövs. Allt för att Du skall känna Dig trygg. Vi kan ordna tryckta program till alla så att var och en kan följa med i ceremonin utan svårigheter. Programmet blir dessutom ett värdefullt minne efteråt, även för de som inte hade tillfälle att komma på begravningen. Ni får även ett minnesalbum som kan vara till hjälp en tid efter begravningen.

Svenska kyrkans ordning

Begravningsgudstjänsten är en allmän gudstjänst, vilket innebär att vem som helst får närvara.
Det finns dock en outtalad regel som innebär att man inte går till en begravningsgudstjänst om man inte hade en anknytning till den som ska begravas.

Ritualen ger utrymme för vissa variationer.
Samtidigt bör du ha förståelse för att det inte går att göra vilka ändringar som helst, eftersom du valt en begravning i Svenska kyrkan och därmed en fastställd gudstjänstordning.

Borgerlig Begravning

Det är inte alla som känner en naturlig koppling till kyrkan och dess grundvärderingar. Det finns idag ett allt populärare alternativ till begravningsgudstjänsten som generellt kallas borgerlig begravning.

Nedan försöker vi beskriva hur en sådan begravning kan gå till och var man kan ha förätta begravningen.

VAD INNEHÅLLER EN BORGERLIG BEGRAVNING

Målsättning är att en borgerlig begravning skall vara ett avsked, personligt och något som anhöriga och gäster känner igen sig i.
Både vad det gäller ritual och innehåll Man är dock fri i sin utformning av innehållet. Istället för bön väljer man att läsa en eller flera dikter i kombination med ett minnestal där man återspeglar den döde. Man väljer musik som man tycker om och som passar för att spegla den döde. Så här kan innehållet i en borgerlig begravning se ut ingångsmusik, minnestal, dikt , musik, minnestal forts, dikter, musik, tyst, minut avsked, dikt, musik.

Detta är bara för att skapa en bild av innehållet, tillsammas skapar man ett innehåll som passar det unika tillfället. Men glöm inte att Ni som familj är den viktigaste pusselbiten i att skapa en helhet. Med Er medverkan och Ert engagemang.

VEM FÖRRÄTTAR EN BORGERLIG BEGRAVNING

Vem som helst får förätta en borgerlig begravning, vissa kommuner har personer utsedda som officianter. Vi kan ofta förmedla kontakten.Vi på Karlbergs Begravningsbyrå har vår egen officiant med lång erfarenhet av borgerlig begravning. Det kan också vara en familjemedlem eller en god vän. Ett fint inslag kan också vara en kombination av en professionell officiant och någon/några ur familje- och bekantskapskretsen.

VAR KAN MAN HA BORGERLIG BEGRAVNING?

Den vanligaste platsen är i ett kapell. Svenska kyrkan som är huvudman för begravningsverksamheten är skyldig att hålla med en förättningslokal utan kyrkliga förtecken. Men man kan givetvis ha begravningen på andra platser som betytt något speciellt t.ex vid havet eller i trädgården för att nämna några.

Andra trosinriktningar

I vårt mångkulturells samhälle sker dödsfall även hos inflyttade medborgare från andra länder. Vi har alla vår egen tro och alla har rätt till en begravning enligt den tron, oavsätt om man är troende enligt isalm, judendom, katolsk eller ortodox trosinriktning.

Vi hjälper er naturligtvis att utforma begravningen enligt de seder och bruk som finns i andra trosinriktningar. Det kan vara enligt muslimsk, buddhistisk, katolsk eller ortodox tro.

Vi hjälper er med arrangemangen och de kontakter som behövs. Vi följer era önskemål inom ramarna för svensk lagstiftning.


ISLAM

Alla inom Islam förekommande riktningar finns representerade i Sverige. De olika riktningarnas syn på Begravningscermonierna är marginella. Uteslutande jordbegravning förkommer. Den muslimska tron förbjuder bestämt kremering eller annan medverkan till kroppens förintelse.
 

JUDENDOM

Jordbegravning är det traditionellt vanliga begravningssättet. Inställningen grundar sig främst på teologiska värderingar och kremationsbegravningar framställs som rent hedniska i Talmud som är judendomens främsta traditionssamling. Undantagsvis kan dock kremering förekomma, när den döde själv så förordnat. Begravning får icke ske på sabbaten eller första dagen av judisk helg
 

BUDDISM

Frågor om hur till exempel begravning firas i ”buddhismen” går inte att svara på. Det är världsliga traditioner och inget som Buddha lärde ut. Munkar kan naturligtvis ge välsignelse vid olika ceremonier, men hur det eventuellt går till beror på respektive buddhistiska lands kulturella, sociala traditioner. Buddhismen är utbredd i många länder som alla har sina traditioner. Det finns dessutom många olika riktningar inom buddhismen som påverkar sådana ceremonier.
 

ORTODOX

Enligt ortodox tradition bör begravningen ske inom 3 dagar. Akten varar normalt ca 30-40 minuter. Akten förrättas av diakon och kör om sådan finns tillgänglig. Kistans lock skall vara avtaget under hela begravningsakten. Under akten utdelas vaxljus till deltagarna. Ljusen hålls tända under hela akten. Rökelse förekommer

Efter begravningen

Sorg rymmer också många olika känslor. Det kan vara vrede som kan riktas både mot omgivningen och den som gått bort. Upplevelse av skuld, av att inte ha gjort tillräckligt för den anhörige, förekommer också ofta liksom känslor av tomhet och overklighet. Även om man som anhörig har haft tid att förbereda sig under en sjukdomstid upplevs det många gånger som om döden kommit alltför tidigt. Situationen kan också vara sådan att anhöriga upplever en lättnad och befrielse över att en svårt sjuk människa inte längre behöver lida. Det underlättar i sorgen om man tillåter sig att ”känna sina olika känslor” och många gånger hjälper det också att samtala om dem.

Förutom kroppsliga reaktioner och en mångfald av olika känslor innehåller sorgen också minnesbilder. Det är många gånger både glada och ledsamma minnesbilder från den tid man delat tillsammans med den som gått bort. Det är viktigt att ta sig tid att minnas, att titta på kort och att samtala om den som gått bort. Ofta behöver man samtala om samma sak många gånger för att kunna släppa tankarna. Det kan också vara en hjälp att skriva ner sina tankar, kanske att göra en egen minnesbok. Om minnena är smärtsamma kan man med tiden kanske komma dithän att det går att minnas utan att det gör ont.

VAD HÄNDER EFTER BEGRAVNINGEN

Direkt efter begravningen så uppkommer ett tomrum. Vanligtvis har man haft och göra fram till begravningen och plötsligt ska man anpassa sig till det vanliga livet. Dert vanliga livet som har fortsatt fastän man har sorg och ens egna liv har stannat upp. Saker som var roliga att göra innan kanske inte är lika roliga nu. Vi uppmuntrar dock att försöka att anpassa sig och man kan få nya upptäcker i de saker som gillade innan.

Ta god tid på er. Ta vara på tiden.
 

BEKANTA OCH VÄNNER

Det är viktigt att hålla kontakten med sina vänner och bekanta. Oftast vet inte de hur de skall agera och det kan uppstå konstiga situationer men de situationer som uppkommer är oftast inte illa menade.

Vännerna vill och kan oftast hjälpa dig i en svårsituation, så tveka inte att fråga om hjälp med något som du inte själv klarar.
 

ALLHELGONA HELGEN

Runt Allhelgonahelgen har det vuxit fram en tradition att besöka kyrkogårdarna och tända ljus.

I kyrkorna brukar det vara en särskild gudstjänst eller konsert denna helg till minne av de i församlingen som har gått bort under året. Oftast skickar kyrkan en skriftlig inbjudan till närmast anhöriga om detta.
 

ETT-ÅRS DAGEN

Sorgeår är ett gammalt uttryck som används än idag. Hur länge sorg är påtaglig och påverkar det dagliga livet är mycket individuellt. Man brukar säga att under sorgeåret upplever man årets alla vardagar och helger för första gången efter dödsfallet, och att det då blir många tillfällen att minnas och fundera. Anhöriga håller ibland med om att det stämmer, men inte alltid. En gammal människa som är mätt på livet är det oändligt mycket annorlunda att sörja än ett barn som har gått bort i förtid. Det är viktigt att sorgen får ta den tid den tar, att man får sörja klart, och att man inte stelnar i sorgen och låser om sina känslor.