Dödsboanmälan

Dödsboanmälan görs av socialnämnden och kan ersätta en bouppteckning. Förutsättningar för en dödsboanmälan är att den dödes tillgångar jämte andel i makes/makas giftorättsgods, endast räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Om den döde efterlämnar fast egendom eller tomträtt, kan en dödsboanmälan inte göras.

Dödsboanmälan ska innehålla en förteckning över den avlidnes tillgångar som kontanter, banktillgodohavande, pension, preliminär överskjutande skatt, kapitalvaror samt värdet av lösöret

Begravningskostnaden är prioriterad kostnad och betalas alltid i första hand. Det är därför viktigt att inte betala några räkningar förrän dödsboanmälan är gjord.

Kontaktperson för dödsboanmälan i Höganäs kommun är
Christina Boson, socialförvaltningen tel 042-33 71 28.