Vid ett dödsfall

Vi på Karlbergs Begravningsbyrå hjälper dig med hur man går till väga vid ett dödsfall

Ett dödsfall kan ske plötsligt eller efter en tids sjukdom. Oavsätt vilket aldrig riktigt förberedd. Hur går man till väga? Vad skall man göra?

Frågorna är många. Vi vill försöka att förklara hur man går till väga vid ett dödsfall. Sunt förnuft kommer man långt med. Ta det lugnt och värdera situationen och ta beslut därefter.

Vad händer vid ett dödsfall?

När en anhörig avlider skall alltid en läkare kontaktas för att konstatera dödsfallet.

Sker dödsfaller på ett vårdboende eller på lasarettet sköter oftast personalen denna kontakt, skulle dödsfallet ske i bostaden måste ni själva kontakta läkaren. (ta kontakt med jourläkaren).

Har ni frågor om dödsfallet så fråga läkaren. (om tex. obduktion m.m)
När läkaren har varit där så har ni möjlighet att klä den avlidne i egna kläder och lägga med minnessaker som t.ex. foto, blommor eller ev. värdesaker som skall följa den avlidne till bårhus eller kapell.

Ta den tid som ni själva tycker att ni behöver.
Det är inte bråttom att hämta.

Transport av den avlidne

När ni känner er redo och har tagit det avsked som ni behöver i lugn och ro, kontaktar ni oss Dygnet runt.

Då bestämmer vi en tid för oss att komma och hämta den avlidne. I de flesta fall har vi med oss en bår med vitt lakan och kudde. Vi har även med oss broschyrer som ni har till hjälp när ni planerar inför begravningen.

Vi bestämmer även en tid för besök hos oss eller hemma hos er.

När vi flyttar den avlidne från dödsplats till båren har ni möjlighet att närvara och hjälpa till om så önskas. Därefter får ni en stund att samlas innan vi bär båren till bilen.


Det kan kännas bra att följa med till bilen innan vi kör till bårhuset eller kapellet.

Själaringningen

Vi anmäler dödsfallet till pastorsexpeditionen i den församling som den avlidne är skriven. Själaringningen sker alltid i hemförsamlingen.

Kontakta oss för att få reda på hur det är i er hemförsamling.

Skulle den avlidne inte vara medlem i Svenska kyrkan så sker ingen själaringning. Själaringningen är församlingens sätt att meddela att en församlingsbo har avlidit.

Planera hemma

Begravningen fyller en viktig funktion i sorgarbetet för alla som stod den döde nära – släkt, vänner, arbetskamrater och grannar.

Minnet är något som man bär med sig under resten av livet och en begravning som inte blev som man tänkt sig kan inte göras om.

Därför kan det vara bra att du känner till och får möjlighet att fundera igenom alternativen, innan vi sätter oss ner för att diskutera begravningen.

I vår tjänst kan ni planera och ordna en begravning innan ni kommer in till oss på Storgatan 22 i Höganäs.

Skulle det komma fram frågor så når ni oss på: 042-34 00 89.
Ordna en begravning här >>

Att tänka på

Vid ett dödsfall är det mycket att tänka på, inte bara på begravningen och allt runt den. Det är även mycket praktiskt som måste tas hand om som inte har med själva begravningen att göra. Som stöd för Ditt minne har vi i punktform samlat sånt som du kan behöva ordna med. Allt gäller kanske inte i din situation.

Anmäl eftersändning avpost till Svensk Adressändring
020-97 98 99 eller www.adressandring.se.

Spärra kontokort / Betalkort
Meddela grannar, så de kan hålla koll på boendet
Kolla upp försäkringar
Säg upp abonnemang på ev. tidningar, TV, m.m
Lämna överbliven medicin till apoteket
Flytta bilen
Meddela ordensällskap och föreningar

Besöket hos oss

När ni känner er redo att ta tag i begravningsakten så bestämmer vi en tid att träffas. Det bästa är att vi träffas hos oss på Storgatan 22 i Höganäs, men skulle det passa er bättre så träffas vi hemma hos er.

Ta gärna med de anteckningar som ni gjort med te.x vers till annonsen, blomsterval m.m. Det är viktigt att ni har haft möjlighet att disskutera igenom hur ni vill att begravningsgudstjänsten skall vara.

Vid besöket går vi igenom bl.a följande saker

Var Begravningen skall vara
Hur Begravningen skall vara
Gravsättning
Annons
Blommor
Minnesstund
Psalmkort
Musik
Solosång / musik
Bouppteckning
Gravsten
Officiant
Tacksägelse
Övrigt

Kontakt med förrättaren

Innan begravningen brukar alltid officianten ta kontakt med er, dels för att disskutera valet av psalmer och så vill officianten veta lite om den avlidnes livssituation och vad han har arbetat med, vilka intressen han har o.s.v. till sitt griftetal.

Vanligtvis tar officianten kontakt per telefon men vill ni så kommer han/hon hem till er. Detta skall göras i god tid innan begravningen.

Har ni önskemål om en tidigare kontakt så kontakta oss så hjälper vi er.

Bisättningen

När man bestämt tid och plats för begravning ordnar vi med svepning av den döde.

Vi gör iordning bädden i kistan och lägger den avlidne på plats. Man kan vara klädd i egna kläder eller kläs i en svepdräkt. Anhöriga får gärna närvara.

Efter att svepningen är gjord körs kistan till kyrkan, kapellet eller krematoriet där begravningen skall ske och där kan anhöriga möta upp och lägga en blomma eller minnessak i kistan eller bara se den avlidne en sista gång. Vill man läsa eller sjunga något så går det bra.

Om tiden mellan dödsfall och begravning dröjer några veckor kan det vara nödvändigt att balsamera den avlidne.

Detta görs av obduktionstekniker på lasarettet innan vi sveper den döde.