Juridik

När ett dödsfall inträffat är det många praktiska saker som du som närstående måste ta omedelbart ansvar för. Förutom beställning av begravning kanske du måste ta hand om en bostad. Det är naturligtvis också viktigt att ta hand om eventuella husdjur samt tömma kylskåp osv.

För att undvika oenighet mellan anhöriga är det lämpligt att ta med en utomstående när ni går in i den avlidnes bostad. Ingen har rätt att ta med sig någonting därifrån, utan övriga anhörigas tillstånd. Ett enkelt sätt att dokumentera lösöre är att fotografera det. Om den avlidne har tillhörigheter på sjukhus bör dessa hämtas. Kontakta personalen på avdelningen.