Kistor och urnor

Vi har ett stort urval av olika modeller av kistor och urnor hemma i vårt lager. Via foldrar kan vi erbjuda en speciell kista eller urna från vår leverantör med snabb leverans. Kistor och urnor finns i alla prisklasser.

Kistorna är testade för att motsvara de krav som ställs vid jordbegravning och kremation. Det innebär bl a att kistornas hållfasthet är tillräcklig och att de material som används i stomme, handtag och inredning uppfyller kyrkogårds- myndigheternas miljönormer.
Det finns inget rätt eller fel när man väljer kista. Det som är rätt för en person kan kännas helt fel för någon annan. För det mesta vill man att kistan på något sätt ska spegla den avlidnes liv och person. Det kan handla om färg, form och utsmyckning, men också om kvalitet på bädd och inredning, val av material och miljöanpassning.

Urnorna är testade för att motsvara de krav som ställs vid gravsättning. Det innebär bl a att urnornas hållfasthet är tillräcklig och att de material som används till urna uppfyller kyrkogårds- myndigheternas miljönormer.
Urnor finns i många olika material, t.ex. lera, trä, bark m.m. Gravsättningen av en urna är det sista steget i en lång sorgeprocess och därför kan man anpassa urnan efter kistval men oftast är det en känsla man har att välja just den urnan. Det är ju det sista man ser.