Testamente

Testamente är en handling som innehåller förordnanden om arv och vem eller vilka som ska ärva.

Vem behöver skriva testamente?

  • Sambor – sambor ärver inte varandra enligt lag och måste skriva testamente för att ärva varandra. Det gäller även om samborna har barn med varandra.
  • Makar med gemensamma barn ärver varandra enligt lag. Vill de frångå den legala arvsordningen eller till exempel förordna om enskild egendom till bröstarvingar måste de upprätta testamente.
  • Makar med särkullbarn, d v s ej gemensamma barn, ärver inte varandra. De måste upprätta testamente för att erhålla arv från varandra.
  • Makar utan barn ärver varandra. Vill de frångå detta eller förordna om arvet efter det att de båda är avlidna, måste även de upprätta testamente.
  • Ensamstående utan barn som vill frångå den legala arvsordningen måste upprätta testamente.