Organdonation

Om du vill donera organ och vävnader efter din död, är det viktigt att du talar om det i förväg.

Det kan du göra genom att:

Du kan anmäla din vilja på ett eller flera av dessa sätt. De är alla lika giltiga och det är den senaste uppgiften som gäller.