Beställa blommor

På den här sidan kan du beställa blommor till begravningar inom det område Karlbergs ombesörjer begravningar (Höganäs, Brunnby, Väsby, Viken, Farhult, Jonstorp och Lerberget ). När du gjort en blombeställning ombesörjer vi att blommorna kommer till aktuell begravning. Vid fakurering tillkommer faktauraavgift.

Begravningsbyråns representant kommer därefter att placera blommorna som en del av dekorationen runt kistan i kyrkan/kapellet.

Handbuketterna finns på plats i kyrkan/kapellet med namn på betalare.

    Bukett eller krans

    Kort eller band