Samboavtal

Två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande omfattas av sambolagen.

Sambolagen reglerar huvudsakligen hur parets bostad och bohag ska delas när samboförhållandet upphör genom separation eller den ena sambons död. Enligt lagen ska bostad och bohag som har anskaffats för gemensamt bruk ingå i bodelningen vid en eventuell separation.

Genom att upprätta ett skriftligt samboavtal kan ett sambopar avtala att sambolagens regler inte ska gälla vid en separation. Det är även möjligt att utforma samboavtalet så att bostad och bohag delas på ett sätt som skiljer sig från sambolagens reglering av delningen.

Det finns flera viktiga skillnader i de lagar som reglerar sambors respektive makars rättigheter och skillnader. Ett par kan därför aldrig upprätta ett samboavtal som ger samma ekonomiska och rättsliga följder vid en bodelning. Exempel på detta är att ett par vid upplösande av samboförhållande endast delar på ”gemensam bostad och bohag”.

Övriga tillgångar som respektive sambo har delas således inte mellan paret. Det går inte att genom samboavtal ”föra in” tillgångar i en bodelning. En annan viktig skillnad är att sambor inte ärver varandra.