Inför livets slut

Att planera inför sin egen begravning är kanske i första hand en omtanke om de efterlevande. Omtanken att inte lämna anhöriga och vänner i osäkerhet om sina önskemål den dag då man inte längre kan ge uttryck för dem själv.

Med denna skrift vill vi hjälpa dig att tänka igenom och ge svar på de frågor som andra måste ta ställning till när du är borta.