Personal

Karlbergs begravningsbyrå är den äldsta begravningsbyrån i Höganäs. Vi som arbetar på begravningsbyrån är utbildade för att hjälpa er i en svår situation.
Vår målsättning har alltid varit att tjäna allmänheten under personligt ansvar. Det innebär att Du som kund kan ställa mycket höga krav på oss. Du kan förvänta Dig att vi fullföljer de uppdrag som anförtrotts oss med stor noggrannhet och engagemang.

Björn Carlberg

E-post:bjorn@karlbergs.se
Tel: 042-34 00 89
Mobil: 070-572 30 11

 

Ulrika Johansson

E-post:ulrika@karlbergs.se
Tel: 042-34 00 89

Eivor Göransson

E-post: eivor@karlbergs.se
Tel: 042 - 581 20

Marie Nilsson

E-post: marie@karlbergs.se
Tel: 042-581 20