Kontakten med anhöriga

Efter ett dödsfall blir det ofta ett tomrum kring de anhöriga. Släkt och vänner drar sig ofta för att höra av sig. För det mesta är det därför bra att höra av sig så snart som möjligt efter dödsfallet. Det blir ofta svårare ju längre tiden går. När vardagen börjar göra sig påmind, blir tystheten som mest påtaglig och behovet av vänner stort. Vad man ofta funderar över är vad man skall säga. Det brukar ofta gå bra om man frågar hur det är och hur de mår. De anhöriga har ofta ett stort behov av att prata men man får respektera om de inte orkar i vissa perioder.