Livsarkivet

Mitt i livet kan man tro att det alltid kommer att vara så, men vad händer när det ofattbara sker.

Allt kring sorg, död och förlust tar djupa tag i oss. Även om det handlar om det mest säkra i livet. Vi blir frågande och osäkra. Samtidigt vill vi gärna utforma en människas begravning på ett sätt som känns äkta. Därför finns Livsarkivet. I detta arkiv kan du formulera dina önskemål om begravning och gravplats. Du kan lämna viktiga besked om försäkringar och inte minst bekräfta att du skrivit ett testamente genom en kopia av detta.

Det är lätt att underskatta den betydelse begravningen har för de närmaste, då den är en viktig del av sorgearbetet, en högtid då man får tillfälle att ta avsked. Skriften ”Inför livets slut” som du får hos alla auktoriserade begravningsbyråer tar upp frågor såsom organdonation, testamente och val av gravplats. Denna skrift kan vara en god vägledning vid ifyllandet av Livsarkivet. www.karlbergs.livsarkivet.se