Andra trosinriktningar

I vårt mångkulturells samhälle sker dödsfall även hos inflyttade medborgare från andra länder. Vi har alla vår egen tro och alla har rätt till en begravning enligt den tron, oavsätt om man är troende enligt isalm, judendom, katolsk eller ortodox trosinriktning.

Vi hjälper er naturligtvis att utforma begravningen enligt de seder och bruk som finns i andra trosinriktningar. Det kan vara enligt muslimsk, buddhistisk, katolsk eller ortodox tro.

Vi hjälper er med arrangemangen och de kontakter som behövs. Vi följer era önskemål inom ramarna för svensk lagstiftning.


ISLAM

Alla inom Islam förekommande riktningar finns representerade i Sverige. De olika riktningarnas syn på Begravningscermonierna är marginella. Uteslutande jordbegravning förkommer. Den muslimska tron förbjuder bestämt kremering eller annan medverkan till kroppens förintelse.
 

JUDENDOM

Jordbegravning är det traditionellt vanliga begravningssättet. Inställningen grundar sig främst på teologiska värderingar och kremationsbegravningar framställs som rent hedniska i Talmud som är judendomens främsta traditionssamling. Undantagsvis kan dock kremering förekomma, när den döde själv så förordnat. Begravning får icke ske på sabbaten eller första dagen av judisk helg
 

BUDDISM

Frågor om hur till exempel begravning firas i ”buddhismen” går inte att svara på. Det är världsliga traditioner och inget som Buddha lärde ut. Munkar kan naturligtvis ge välsignelse vid olika ceremonier, men hur det eventuellt går till beror på respektive buddhistiska lands kulturella, sociala traditioner. Buddhismen är utbredd i många länder som alla har sina traditioner. Det finns dessutom många olika riktningar inom buddhismen som påverkar sådana ceremonier.
 

ORTODOX

Enligt ortodox tradition bör begravningen ske inom 3 dagar. Akten varar normalt ca 30-40 minuter. Akten förrättas av diakon och kör om sådan finns tillgänglig. Kistans lock skall vara avtaget under hela begravningsakten. Under akten utdelas vaxljus till deltagarna. Ljusen hålls tända under hela akten. Rökelse förekommer