Borgerlig Begravning

Det är inte alla som känner en naturlig koppling till kyrkan och dess grundvärderingar. Det finns idag ett allt populärare alternativ till begravningsgudstjänsten som generellt kallas borgerlig begravning.

Nedan försöker vi beskriva hur en sådan begravning kan gå till och var man kan ha förätta begravningen.

Vad innehåller en borgerlig begravning

Målsättning är att en borgerlig begravning skall vara ett avsked, personligt och något som anhöriga och gäster känner igen sig i.
Både vad det gäller ritual och innehåll Man är dock fri i sin utformning av innehållet. Istället för bön väljer man att läsa en eller flera dikter i kombination med ett minnestal där man återspeglar den döde. Man väljer musik som man tycker om och som passar för att spegla den döde. Så här kan innehållet i en borgerlig begravning se ut ingångsmusik, minnestal, dikt , musik, minnestal forts, dikter, musik, tyst, minut avsked, dikt, musik.

Detta är bara för att skapa en bild av innehållet, tillsammas skapar man ett innehåll som passar det unika tillfället. Men glöm inte att Ni som familj är den viktigaste pusselbiten i att skapa en helhet. Med Er medverkan och Ert engagemang.

Vem förrättar en borgerlig begravning

Vem som helst får förätta en borgerlig begravning, vissa kommuner har personer utsedda som officianter. Vi kan ofta förmedla kontakten.Vi på Karlbergs Begravningsbyrå har vår egen officiant med lång erfarenhet av borgerlig begravning. Det kan också vara en familjemedlem eller en god vän. Ett fint inslag kan också vara en kombination av en professionell officiant och någon/några ur familje- och bekantskapskretsen.

Var kan man ha borgerlig begravning?

Den vanligaste platsen är i ett kapell. Svenska kyrkan som är huvudman för begravningsverksamheten är skyldig att hålla med en förättningslokal utan kyrkliga förtecken. Men man kan givetvis ha begravningen på andra platser som betytt något speciellt t.ex vid havet eller i trädgården för att nämna några.