Efter begravningen

Sorg rymmer också många olika känslor. Det kan vara vrede som kan riktas både mot omgivningen och den som gått bort. Upplevelse av skuld, av att inte ha gjort tillräckligt för den anhörige, förekommer också ofta liksom känslor av tomhet och overklighet. Även om man som anhörig har haft tid att förbereda sig under en sjukdomstid upplevs det många gånger som om döden kommit alltför tidigt. Situationen kan också vara sådan att anhöriga upplever en lättnad och befrielse över att en svårt sjuk människa inte längre behöver lida. Det underlättar i sorgen om man tillåter sig att ”känna sina olika känslor” och många gånger hjälper det också att samtala om dem.

Förutom kroppsliga reaktioner och en mångfald av olika känslor innehåller sorgen också minnesbilder. Det är många gånger både glada och ledsamma minnesbilder från den tid man delat tillsammans med den som gått bort. Det är viktigt att ta sig tid att minnas, att titta på kort och att samtala om den som gått bort. Ofta behöver man samtala om samma sak många gånger för att kunna släppa tankarna. Det kan också vara en hjälp att skriva ner sina tankar, kanske att göra en egen minnesbok. Om minnena är smärtsamma kan man med tiden kanske komma dithän att det går att minnas utan att det gör ont.

Vad händer efter begravningen

Direkt efter begravningen så uppkommer ett tomrum. Vanligtvis har man haft och göra fram till begravningen och plötsligt ska man anpassa sig till det vanliga livet. Dert vanliga livet som har fortsatt fastän man har sorg och ens egna liv har stannat upp. Saker som var roliga att göra innan kanske inte är lika roliga nu. Vi uppmuntrar dock att försöka att anpassa sig och man kan få nya upptäcker i de saker som gillade innan.

Ta god tid på er. Ta vara på tiden.
 

Bekanta och vänner

Det är viktigt att hålla kontakten med sina vänner och bekanta. Oftast vet inte de hur de skall agera och det kan uppstå konstiga situationer men de situationer som uppkommer är oftast inte illa menade.

Vännerna vill och kan oftast hjälpa dig i en svårsituation, så tveka inte att fråga om hjälp med något som du inte själv klarar.
 

Allhelgona helgen

Runt Allhelgonahelgen har det vuxit fram en tradition att besöka kyrkogårdarna och tända ljus.

I kyrkorna brukar det vara en särskild gudstjänst eller konsert denna helg till minne av de i församlingen som har gått bort under året. Oftast skickar kyrkan en skriftlig inbjudan till närmast anhöriga om detta.
 

Ett-års dagen

Sorgeår är ett gammalt uttryck som används än idag. Hur länge sorg är påtaglig och påverkar det dagliga livet är mycket individuellt. Man brukar säga att under sorgeåret upplever man årets alla vardagar och helger för första gången efter dödsfallet, och att det då blir många tillfällen att minnas och fundera. Anhöriga håller ibland med om att det stämmer, men inte alltid. En gammal människa som är mätt på livet är det oändligt mycket annorlunda att sörja än ett barn som har gått bort i förtid. Det är viktigt att sorgen får ta den tid den tar, att man får sörja klart, och att man inte stelnar i sorgen och låser om sina känslor.