Gravsättning

Gravsättning kan ske på olika sätt beroende på vad man väljer.

Väljer man jordbegravning sker oftast gravsättningen samma dag som begravningen.

Väljer man gravplats, minneslund eller att spridas sker detta en tid efter begravningen.