GRF Gravvårdar AB

Företaget utför även komplettering och renovering av befintliga gravstenar. GRF har egna försäljningskontor och ombud över hela landet.

För svensktillverkade gravstenar kontrollerar företaget ofta hela kedjan från brytning av blockstenen i stenbrottet till resningen av stenen på gravplatsen. För att kunna möta önskemål om produkter till lägre pris sker även viss import av gravstenar från Asien.

Förutom tillverkning och gravering sköter GRF kontakterna med respektive kyrkogårdsförvaltning. De flesta leveranserna sker med företagets egna bilar och stenen reses på gravplatsen av egna montörer.

GRF har som vision att vara ett modernt och lyhört företag i en traditionsfylld bransch. Kvalitet är för GRF en fråga om materialets egenskaper, medarbetarnas skicklighet och den 25-åriga Skadegarantin. Det är också ett förhållningssätt i mötet med de människor som är företagets kunder.

GRF Gravvårdar har 30 anställda och har sitt säte i skånska Glimåkra. Förkortningen GRF har sitt ursprung i namnet Gravvårdsfabrikernas Försäljnings Aktiebolag och har en lång tradition inom gravvårdsbranschen..

www.grf.se