Psalmkort

Psalmkort är ett enkelt sätt att sätta en personlig prägel på begravningsgudstjänsten. Alla gäster får ett kort när de kommer och i det står vilken orgelmusik som spelas, vilka psalmer som skall sjungas samt om man har valt en solist står det vilka stycken solisten skall framföra. Man skriver även ut vilka som medverkar i begravningsgudstjänsten, officiantens, organistens och solistens namn.

Psalmkortet blir efter begravningen ett minne som begravningsgästerna tar med sig hem. Anhöriga kan även skicka ett psalmkort till de som inte hade möjlighet att närvara vid begravningsgudstjänsten.

Det finns olika motiv som man kan använda. Det kan vara samma symbol som man har i dödsannonsen eller spegla något speciellt intresse som den döde har haft. Foto kan vara ett alternativ. Vet ni inte vad ni vill ha så har vi förslag.