Bisättningen

När man bestämt tid och plats för begravning ordnar vi med svepning av den döde.
Vi gör iordning bädden i kistan och lägger den avlidne på plats. Man kan vara klädd i egna kläder eller kläs i en svepdräkt. Anhöriga får gärna närvara.

Efter att svepningen är gjord körs kistan till kyrkan, kapellet eller krematoriet där begravningen skall ske och där kan anhöriga möta upp och lägga en blomma eller minnessak i kistan eller bara se den avlidne en sista gång. Vill man läsa eller sjunga något så går det bra.

Om tiden mellan dödsfall och begravning dröjer några veckor kan det vara nödvändigt att balsamera den avlidne. 
Detta görs av obduktionstekniker på lasarettet innan vi sveper den döde