Kontakt med förrättaren

Innan begravningen brukar alltid officianten ta kontakt med er, dels för att disskutera valet av psalmer och så vill officianten veta lite om den avlidnes livssituation och vad han har arbetat med, vilka intressen han har o.s.v. till sitt griftetal.

Vanligtvis tar officianten kontakt per telefon men vill ni så kommer han/hon hem till er. Detta skall göras i god tid innan begravningen.

Har ni önskemål om en tidigare kontakt så kontakta oss så hjälper vi er