Planera hemma

Begravningen fyller en viktig funktion i sorgarbetet för alla som stod den döde nära - släkt, vänner, arbetskamrater och grannar.
Minnet är något som man bär med sig under resten av livet och en begravning som inte blev som man tänkt sig kan inte göras om.

Därför kan det vara bra att du känner till och får möjlighet att fundera igenom alternativen, innan vi sätter oss ner för att diskutera begravningen.

I vår tjänst kan ni planera och ordna en begravning innan ni kommer in till oss på Storgatan 22 i Höganäs.

Skulle det komma fram frågor så når ni oss på: 042-34 00 89.

Ordna en begravning här >>