Själaringningen

Vi anmäler dödsfallet till pastorsexpeditionen i den församling som den avlidne är skriven. Själaringningen sker alltid i hemförsamlingen.

Kontakta oss för att få reda på hur det är i er hemförsamling

Skulle den avlidne inte vara medlem i Svenska kyrkan så sker ingen själaringning. Själaringningen är församlingens sätt att meddela att en församlingsbo har avlidit